ReNorway
ReNorway er leverandør av fjernvarmesystem og ”plug & play”-energisentralar med universell utforming som er meir kostnadseffektiv og installasjons- og brukarvennlig enn dagens løysingar. Kombinasjoner av kjend teknikk med nye løsningar som blir patentert.  Vi har laga filmen deira!
13.05.14 08:42
Romantic Styling

Utstilling ved Kunstmuseet KUBE 16.11 - 31.12.2013

Fantastiske Osberget fekk dette spanande oppdraget og har designa logo, kunstkatalog, plakat, invitasjon, veggfolie og banner. Utstillingsåpninga laurdag 16. november vart ein knallsuksess med over 250 besøkjande. Takk for eit supertgivande prosjekt!Romantic Styling er ein utstilling der forstaden står i sentrum både i motivkretsen og gjennom kunstneranes bakgrunn. Vi møter forstadsmenneske og forstadens ulike karaktererar. Deiras verdiar, draumar og kvardagsliv lyftast fram og belysast frå ulike hold. Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhøyrer ein generasjon kunstnera som har vakse opp i ei tid då vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen av alle konjunkturar. Dei er samtidig i den generasjonen som kanskje fyrst har fått kjenne på dei negative fylgene denne ikke-bærekraftige utviklinga har hatt og vil kome til å få for miljø og fordelingspolitikken. Dette er tema dei begge har tatt med inn i kunsten, blant anna gjennom gjenbruk av material.  
18.11.13 09:16
Budsjett og økonomiplan Ulstein kommune
Vi har i samarbeid med Ulstein Kommune utarbeida Budsjett- og Økonomiplanen for 2014 - 2017. Per Eide har tatt bilda. Vi takkar for arbeidet!Ulstein er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal, med kommunesenteret Ulsteinvik. Han grensar i aust til Hareid kommune. Mot vest ligg øykommunen Herøy. Mot søraust, over Vartdalsfjorden, ligg Ørsta og Volda. Bygdene Haddal, Eiksund, Hasund, Dimnøya, Flø, Skeide og Ulstein ligg alle i Ulstein kommune. Kommunevåpenet viser ei rekke med sju taggar i gull som symboliserer dei sju skulekrinsane Ulstein kommune ein gong hadde, dette er lagt på ein blå botn. Kommunevåpenet vart laga av Asbjørn Waage i 1984. Besøk kommuna si heimeside her.        
15.11.13 08:56
ULSTEIN FJERNVARME
Ulstein Fjernvarme er ei nyetablert bedrift i Ulsteinvik som leverer fjernvarme til private og det offentlege. Deira fokus er fornybar energi gjennom aktivt utviklingsarbeid som trygger samfunnets fellesskap og framtid. Dei leverer varme og kjøling frå termisk oppvarming ifrå sjøen og har såleis miljøet sentralt i deira visjon.Osberget AS har fått det ærefulle oppdraget å byggje profilen deira frå starten. I arbeidet med logoen var nettopp miljøaspektet sentralt. Logoen skal reflektere at Ulstein Fjernvarme leverer både kjøling og varme. Dråpen er symbolikken på energikjelda deira. Den grønblå fargen er både varm, kald, og kan saman med si organiske form, assosierast til vatn, naturen og miljøet. Vi gleder oss til det vidare arbeidet med Ulstein Fjernvarme!
14.11.13 13:45
FURENE - 40 år!
Furene fyller i 2013, 40 år! I den samanheng har vi bistått med å utarbeide eit jubileumshefte. Gjennom 70 sider får interesserte eit innblikk i historikken til Furene AS, samt møte nokre av nøkkelpersonane bak den stadig veksande bedriftaFurene AS skal utvikle og levere tenester som er attraktive i den forstand at dei inkluderer og fremjar arbeid i aktivitet. Deira visjon er "Furene - for den som vil og kan!" og set menneske i fokus ved å la evner og anlegg hos kvar enkelt spire. Deira profil og verdiar ville vi fremje gjennom enkel grafikk som symboliserar det skjøre, men veksande menneske - og Furene som ei hjelpande hand i denne prosessen. Forfattar: Asle Geir Widnes Johansen
14.11.13 13:18
ULMATEC
Ulmatec leverer funksjonelle og spesialiserte marine løysingar for riggar og skip basert på kundane sitt behov. Saman med Tegneren står vi bak den grafiske profilen til Ulmatec.I samanheng med Nor-Shipping 2013 ønskja Ulmatec å friske opp profilen med både bildekonsept, brosjyrer, messestand og nye nettsider! Ulmatec ønskja å nytte enno meir av potensiale i profilen. Klare fargar, stramme linjer og bildebruk skulle forsterke dei som ein solid leverandør. Osberget takkar for oppdraget med utarbeiding av nye nettsider, design og leveranse av messestand og grafisk arbeid. Til bildekonsept har vi brukt fotograf Vasco Pinhol.

Besøk nettsidene til Ulmatec på www.ulmatec.no.            
24.07.13 14:02
Norsk Dystoniforening
Gjennom tett samarbeid med kunden har vi utvikla og designa dei nye heimesidene til Norsk Dystoniforening. Heimesidene er tilpassa mobil og nettbrett. Vi takkar for dette kjekke oppdraget! Nettsida kan du finne her.
12.07.13 14:58

 

 

Fantastiske Osberget er eit
fullverdig reklamebyrå.

Vi leverer alt innan
profilering og design.

   
 

Fantastiske Osberget
Postboks 168
6067 Ulsteinvik
post@osberget.no
70 00 90 90

Kan rydde plass til ein utstillar til
- Vi har selt ut alt på fellesstanden. Men om nokon verkeleg ønskjer ein plass, så kan vi klare å ordne det. Berre ta kontakt, seier prosjektleiar Camilla Refvik i Fantastiske Osberget.Som kjent har fylkeskommunen i Sogn og Fjordane invitert bedrifter med på ONS 2014, som går av stabelen i Stavanger 25. til 28. august. Fantastiske Osberget AS er tilretteleggar, og selskapet arbeider no med å gjere fellesstanden så attraktiv som råd: -  Målet vårt er sjølvsagt å skape ei attraktiv fellesmarkering av olje – og gassrelaterte næringar frå regionen vår. Derfor har vi invitert bedrifter i Sogn og Fjordane til å markere seg under fellesstanden på ONS 2014. Fellesstanden i 2012 vart svært godt motteken. Vi byggjer vidare på det beste av det vi har av erfaringar frå tidlegare, seier dagleg leiar Åge Grimstad i Fantastiske Osberget.  -  Vi jobbar no vidare med dei utstillarane som er påmelde, for at dei skal få det slik dei ønskjer. Dessutan arbeider vi med diverse fellesinnslag som føredrag og liknande under desse dagane i Stavanger, fortel prosjektleiar Camilla, som altså vil har selt alle opphavlege plassar på standen, men arbeider med å rydde rom for ein til.
02.07.14 07:24
Klar med ei ny utgåve av magasinet iMÓRE
Ei ny utgåva av magasinet iMÓRE er klar frå trykkeriet. Denne gongen kan lesarane kose seg med 82 sider med intervju, reportasjar, annonsar og småstoff frå Søre Sunnmøre.I bladet finn du mellom anna ein omtale av 10 toppturar i fjellheimen på Søre Sunnmøre. Gjennom bilde, kart og tekst tek fjellmann og artikkelforfattar Gunnar Heltne deg med på tur etter tur frå Skruven (1584 m.o.h) i Ørsta kommune til Keipen (432) på Skorpa i Herøy. Her er det nok å velje i for både fjellfolk og nybyrjarar.
Magasinet iMÓRE har som vanleg fleire portrett. Her får du møte menneske som har trassa motgang og reist seg, og du kan lese intervjuet med Maria som veit mykje om det gode livet og meiner at «alle kan greie nesten alt». Så kan du lese om trening under varm, gresk himmel, om revejegerane på Jan Mayen, du får møte to kvinner som står midt i krileventyret i Herøy, og ikkje minst kan du treffe ein ung artist som ikkje likar å vente. Alt dette – og mykje meir. Til slutt må vi nemne at redaktør Åge Grimstad i leiaren sin lanserer eit nytt namn for Hafast: -          Med magasinet iMÓRE vil vi spegle Søre Sunnmøre og reflektere alt det positive som skjer i denne regionen. Noko av det som har lyfta regionen framover, er dei vellykka samferdselsprosjekta som gjer at vi kan ta nye steg mot ein arbeidsmarknadsregion med robust vekstkaft. Eit slikt suksessprojekt er Eiksundsambandet, der bilistar og reisande har betalt ned gjelda på rekordtid, skriv Grimstad, som meiner det spektakulære Hafast treng eit namn med internasjonalt tilsnitt: «The Blue Gate». Besøk oss på www.imore.no .
24.06.14 15:54
Hektisk første halvår for Byggenheim
Det nystarta firmaet Byggenheim har hatt eit travelt første halvår med rikeleg tilgang på oppdrag. – Dette er ei hyggeleg melding å få, seier dagleg leiar Magne Grimstad i Osberget AS. Fantastiske Osberget fekk oppdraget med å profilere det nye selskapet i Fosnavåg mellom anna med namn, logo og nettside.  Trioen Ole Sande, Jan-Arild Gjerdsbakk og Gjermund Bringsvor starta firmaet Byggenheim i Fosnavåg i vinter. I tett samarbeid med Herøy Malarservice/Fargerike Herøy vil dei byggje heimar for familiar og einskildpersonar på Søre Sunnmøre og Nordfjord. Byggenheim ser også for seg større prosjekt. No kan dei gle seg over svært stor pågang med oppdrag. - Arbeidet med Byggenheim var eit hyggeleg oppdrag, og no er det kjekt å høyre at det går så bra med dei, smiler designar Marius Ertesvåg i Fantastiske Osberget. Dei nyinnreidde kontorlokale til Byggenheim ligg vegg i vegg med Fargerike Herøy i Rådhusgata 1 i Fosnavåg sentrum. Ingen ting er meir naturleg enn det; Byggenheim representerer ei utviding av tilbodet til Fargerike, som også i dag har bygningsfolk. No skal dei flyttast over til det nystarta selskapet, som mellom anna skal forhandle hustypen Urbanhus. - Til no har vi teke oss av alt som skal inn i heimane. No kan vi ta på oss heile bustaden, forklarer Ole Sande, som er styreleiar i det nye selskapet. Han peiker på at namnet, Byggenheim, reflekterer litt av dei verdiane dei ønskjer å stå for. Nærleik, tryggleik, tillit. - Dette med heim har mykje å gjere med det malarservice også leverer, det folk opplever som ein heim, forklarer Sande.
23.06.14 09:47