Romantic Styling

Utstilling ved Kunstmuseet KUBE 16.11 - 31.12.2013

Fantastiske Osberget fekk dette spanande oppdraget og har designa logo, kunstkatalog, plakat, invitasjon, veggfolie og banner. Utstillingsåpninga laurdag 16. november vart ein knallsuksess med over 250 besøkjande. Takk for eit supertgivande prosjekt!Romantic Styling er ein utstilling der forstaden står i sentrum både i motivkretsen og gjennom kunstneranes bakgrunn. Vi møter forstadsmenneske og forstadens ulike karaktererar. Deiras verdiar, draumar og kvardagsliv lyftast fram og belysast frå ulike hold. Valeria Montti Colque og Bent Erik Myrvoll tilhøyrer ein generasjon kunstnera som har vakse opp i ei tid då vårt vestlige overflodssamfunn har nådd toppen av alle konjunkturar. Dei er samtidig i den generasjonen som kanskje fyrst har fått kjenne på dei negative fylgene denne ikke-bærekraftige utviklinga har hatt og vil kome til å få for miljø og fordelingspolitikken. Dette er tema dei begge har tatt med inn i kunsten, blant anna gjennom gjenbruk av material.  
18.11.13 09:16
Budsjett og økonomiplan Ulstein kommune
Vi har i samarbeid med Ulstein Kommune utarbeida Budsjett- og Økonomiplanen for 2014 - 2017. Per Eide har tatt bilda. Vi takkar for arbeidet!Ulstein er ein kommune på øya Hareidlandet på Sunnmøre i Møre og Romsdal, med kommunesenteret Ulsteinvik. Han grensar i aust til Hareid kommune. Mot vest ligg øykommunen Herøy. Mot søraust, over Vartdalsfjorden, ligg Ørsta og Volda. Bygdene Haddal, Eiksund, Hasund, Dimnøya, Flø, Skeide og Ulstein ligg alle i Ulstein kommune. Kommunevåpenet viser ei rekke med sju taggar i gull som symboliserer dei sju skulekrinsane Ulstein kommune ein gong hadde, dette er lagt på ein blå botn. Kommunevåpenet vart laga av Asbjørn Waage i 1984. Besøk kommuna si heimeside her.        
15.11.13 08:56
ULSTEIN FJERNVARME
Ulstein Fjernvarme er ei nyetablert bedrift i Ulsteinvik som leverer fjernvarme til private og det offentlege. Deira fokus er fornybar energi gjennom aktivt utviklingsarbeid som trygger samfunnets fellesskap og framtid. Dei leverer varme og kjøling frå termisk oppvarming ifrå sjøen og har såleis miljøet sentralt i deira visjon.Osberget AS har fått det ærefulle oppdraget å byggje profilen deira frå starten. I arbeidet med logoen var nettopp miljøaspektet sentralt. Logoen skal reflektere at Ulstein Fjernvarme leverer både kjøling og varme. Dråpen er symbolikken på energikjelda deira. Den grønblå fargen er både varm, kald, og kan saman med si organiske form, assosierast til vatn, naturen og miljøet. Vi gleder oss til det vidare arbeidet med Ulstein Fjernvarme!
14.11.13 13:45
FURENE - 40 år!
Furene fyller i 2013, 40 år! I den samanheng har vi bistått med å utarbeide eit jubileumshefte. Gjennom 70 sider får interesserte eit innblikk i historikken til Furene AS, samt møte nokre av nøkkelpersonane bak den stadig veksande bedriftaFurene AS skal utvikle og levere tenester som er attraktive i den forstand at dei inkluderer og fremjar arbeid i aktivitet. Deira visjon er "Furene - for den som vil og kan!" og set menneske i fokus ved å la evner og anlegg hos kvar enkelt spire. Deira profil og verdiar ville vi fremje gjennom enkel grafikk som symboliserar det skjøre, men veksande menneske - og Furene som ei hjelpande hand i denne prosessen. Forfattar: Asle Geir Widnes Johansen
14.11.13 13:18
ULMATEC
Ulmatec leverer funksjonelle og spesialiserte marine løysingar for riggar og skip basert på kundane sitt behov. Saman med Tegneren står vi bak den grafiske profilen til Ulmatec.I samanheng med Nor-Shipping 2013 ønskja Ulmatec å friske opp profilen med både bildekonsept, brosjyrer, messestand og nye nettsider! Ulmatec ønskja å nytte enno meir av potensiale i profilen. Klare fargar, stramme linjer og bildebruk skulle forsterke dei som ein solid leverandør. Osberget takkar for oppdraget med utarbeiding av nye nettsider, design og leveranse av messestand og grafisk arbeid. Til bildekonsept har vi brukt fotograf Vasco Pinhol.

Besøk nettsidene til Ulmatec på www.ulmatec.no.            
24.07.13 14:02
Norsk Dystoniforening
Gjennom tett samarbeid med kunden har vi utvikla og designa dei nye heimesidene til Norsk Dystoniforening. Heimesidene er tilpassa mobil og nettbrett. Vi takkar for dette kjekke oppdraget! Nettsida kan du finne her.
12.07.13 14:58
MaxLokal
MaxLokal er heimesida for Ålesundsregionen. Her samlar dei nyhende, hendingar, kinoprogram, TV-program, vermelding, nyttige lenkjer, og mykje meir! Vi er glade for å ha vore med i denne prosessen. MaxLokal kan du besøke her.
11.07.13 13:00

 

 

Fantastiske Osberget er eit
fullverdig reklamebyrå.

Vi leverer alt innan
profilering og design.

   
 

Fantastiske Osberget
Postboks 168
6067 Ulsteinvik
post@osberget.no
70 00 90 80
70 00 90 90

Måløykontoret søker designar
Fantastiske Osberget AS søker etter ny grafisk designar på Måløykontoret vårt! Arbeidsoppgåvene vil vere alt frå profil- og logoarbeid, magasinlayout, brosjyrer og trykksaker, til webdesign. Du må kunne arbeide både sjølvstendig og i team, og halde i prosjektstyringa frå oppstart til levering. Kontorplass vert Måløy, men du må rekne med ein del reising.Eigenskapar: Å takle høg aktivitet, og varierte oppgåver Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Godt humør, kreativ og med evne til å inspirere Relevant utdanning / erfaring og dokumenterte resultat Beherske InDesign, Adobe Photoshop og Illustrator Vi kan tilby: Fantastisk gode kollegaer Varierte og spennande oppgåver Søknadsfrist: 1. mai 2014   Tilsetting: 1. juni 2014 Søknad og CV sendast til dagleg leiar, aage@osberget.no
24.04.14 09:19
Klar med ei ny utgåve av MÓRE
Ei ny utgåva av magasinet MÓRE er klar frå trykkeriet. Denne gongen kan lesarane kose seg med 84 sider med intervju, reportasjar, annonsar og småstoff frå Søre Sunnmøre. Utgivar er Fantastiske Osberget.Magasinet har artiklar om shopping, kultur, reiseliv og næringsliv. Men først og fremst får du møte mange spennande menneske, mellom andre dei to utflytta karriere-ulsteiningane Marita Holstad og Bjørn Moldskred. Så kan du lese portrettet av redaktør Ellen Skodjevåg Bø, som går med baby i magen, og som skal ut i permisjon til påske. Vi fortel også om ein pensjonist som stadig lærar seg fotballfinter, og om det nye Fosnavåg. På menyen elles finn du artiklar som «Fotballenke og maratonløpar», «Ein av dei viktigaste i sitt slag», «Stolt designar leverer prestisjeprosjekt», «Kunstnaren Slakky siktar høgt», «Gir 30 millionar til Arena Ulstein», «Den tøffaste jenta i klassen» og mykje, mykje meir. Magasinet blir sendt ut i alle postkasser og til bedrifter - og vil vere tilgjengeleg på butikkar, ferjer og enkelte offentlege kontor. 
10.04.14 13:41
Profilerer Eid kommune
Fantastiske Osberget har hatt åtte personar i arbeid i Eid kommune dei to siste vekene. Oppdraget er å profilere Eid kommune i heile distriktet. Resultatet er eit stort magasin som kjem ut like over påske.- Å invitere er ein av kjerneverdiane i eidasamfunnet. Det ligg naturleg for eidarane å skape ulike arenaer for samhandling, kulturell utveksling og verdiskaping. Difor heiter slagordet til kommunen «Eid inviterer». Vårt bidrag til dette er eit stort magasin med same namn, Eid Inviterer. Vi skal vise fram alt det denne flotte kommunen har av kultur, næringsliv, miljø og folkeliv, seier dagleg leiar Åge Arne Grimstad i Fantastiske Osberget. Selskapet har fått ansvaret for denne utgåva av Eid Inviterer og satsar stort på å utføre eit vellykka arbeid. «Eid Inviterer» er eit tilbod som både bedrifter, organisasjonar og kommunen kan bruke når dei skal informere, invitere, lyse ut stillingar, lage presentasjonar og liknande. Under Eid Inviterer-paraplyen er der også to nettsider som fortel om aktiviteten i kommunen. - Eid er ein flott kommune som byr på mykje spennande. Operaen og Operahuset er berre litt av det denne staden byr på. Vi har storkosa oss og lært mykje i arbeidet med magasinet, fortel seniorrådgivar og tekstforfattar Asle Geir Widnes Johansen i Fantastiske Osberget. Eid Inviterer skal vere eit kjenneteikn som gjer at Eid skil seg ut frå andre kommunar i regionen og fortelje noko om den posisjonen kommunen ønskjer å ta både regionalt og nasjonalt. Kommunen nyttar konseptet gjennomført på alt frå utsendingar, websider, stillingsannonsar, arrangement og så vidare. - Vi har vore på skattejakt i Eid og oppdaga mange bortgøymde perler. Vi har blitt tekne imot med varme, gjestfridom og entusiasme. Tusen takk Eid og gled dykk alle til å lese neste utgåve av Eid Inviterer, oppsummerer prosjektleiar Camilla Refvik i Fantastiske Osberget.    
07.04.14 14:05